Jadrová energia môže byť ešte bezpečnejšia

Aj slovenské inštitúcie a firmy sú súčasťou európskej siete SARNET, ktorá sa zaoberá problematikou ťažkých havárii v jadrových elektrárňach. Sieť vytvorila program na modelovanie ťažkých havárií.

Jadrová energia môže byť ešte bezpečnejšia

Ilustračná fotografia, zdroj: commons.wikimedia.com, Nicholas

Aj keď sa v posledných desaťročiach prijali významné kroky, ktoré znížili riziko závažných nehôd v jadrových elektrárňach, malá možnosť na takúto nehodu tu stále existuje. Svet o tom presvedčil incident v japonskej Fukušime v roku 2011. Na bezpečnosti je potrebné neustále pracovať a tomuto aspektu jadrovej energie sa venujú aj vedci.

Ak by totiž došlo k nehode v takom citlivom prostredí, akým je jadrová elektráreň, mohlo by to mať ničivé následky - poškodenie elektrárne, roztavenie jadra a únik rádioaktívnych materiálov do okolia. Neboli by ohrozené len ľudské životy a zdravie obyvateľstva, ale aj životné prostredie a v neposlednom rade by to prinieslo značné ekonomické škody.

Jedna z najvýznamnejších aktivít v tomto smere je sieť SARNET (Severe Accident Research Network of Excellence), ktorá sa sformovala ešte v roku 2004 v rámci šiesteho rámcového programu. Samotná Európa sa vďaka tomuto projektu pasuje do úlohy globálneho lídra v oblasti bezpečnosti jadrovej energie.

Konzorcium SARNET koordinuje výskum v oblasti ťažkých nehôd v jadrových elektrárňach, vytvára rôzne databázy na základe vlastných experimentov a tieto dáta rozširuje.

Asi najdôležitejším výstupom projektu je vytvorenie vlastného európskeho počítačového kódu pre hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrární, takzvaného ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code). Predtým sa v Európe používali kódy, ktoré boli vyvinuté v Spojených štátoch. To však vytváralo závislosť Európy na amerických technológiách.

Kód môže byť použitý pre prípady nehôd v akomkoľvek type jadrového reaktoru, chladeného vodou. ASTEC je integrálny výpočtový program určený na modelovanie ťažkých havárií, najmä pre potreby podpory pravdepodobnostných bezpečnostných analýz.

SARNET2

Po projekte SARNET prišiel projekt SARNET2, financovaný siedmym rámcovým programom, ktorý riešil, ako celkovo zvýšiť bezpečnosť existujúcich jadrových elektrární. Toto sa podarilo optimalizáciou dostupných zdrojov, výmenou skúseností a vznikom nových foriem partnerstiev. Konkrétnymi výstupmi sú napríklad zjednotenie národných výskumných programov a zadefinovaním nových spoločných výskumných priorít a ich poradia.

Taktiež sa vyvinuli jednotné počítačové nástroje a metodológie pre hodnotenie bezpečnosti. Súčasťou projektu bola aj realizácia experimentov a vytvorenie vedeckej databázy z výsledkov experimentov. Vedci ponúkali tiež vzdelávacie kurzy pre študentov a mladých profesionálov a vytvorili nástroje na mobilitu výskumníkov.

Do projektu sa zapojili aj slovenské výskumné a technické firmy - spoločnosť VUJE  a Inžinierska výpočtová spoločnosť. Obe sídlia v Trnave.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky sa zase podieľal na najmä na úlohách zameraných na testovanie, overovanie a validáciu programu ASTEC.

Vďaka koordinácii výskumných aktivít v rámci sieti SARNET teda došlo k optimalizácii zdrojov. SARNET poskytol tiež kapacity pre krajiny s jadrovými elektrárňami, aby mohli zlepšiť monitoring a bezpečnosť elektrární.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia