Elektrina sa môže k ľuďom dostať aj z kontajnera

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zamerali výskumníci svoju pozornosť na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Pracujú tu na ostrovnej elektrárni, ktorá bude kombinovať viaceré zdroje energií a k ľuďom sa dostane v prenosnom kontajneri. Nedávno sa otvorilo aj Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie.

Elektrina sa môže k ľuďom dostať aj z kontajnera

Kontajnerová elektráreň, zdroj: Norbert Jiroš

Vedci z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a odborní pracovníci zo spoločnosti RMC skúmajú možnosti efektívnejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Ich projekt s názvom „Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi“ sa zameriava najmä na trendy v oblasti kontajnerových Grid-off systémov.

„Grid-Off systémy sú zariadenia, ktoré umožňujú dodávať elektrickú energiu pre spotrebiče v lokalitách alebo prostrediach, kde napríklad nie je elektrifikácia. Grid-Off systémy je tiež možné označiť ako ostrovné systémy a elektrická energia sa v nich získava pomocou fotovoltaických článkov, veterných turbín, termoelektrických generátorov, palivových článkov, prípadne elektrocentrál,“ uviedol pre Science.sk manažér publicity projektu Ing. Norbert Jiroš.

Ako dodáva, elektrická energia je uskladnená v akumulátoroch, z ktorých sú spotrebiče napájané cez meniče DC/AC.

Ide teda o kombináciu energií, najčastejšie slnečnej a veternej. Takáto ostrovná elektráreň môže výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí žijú v oblastiach bez prístupu ku klasickým zdrojom energie. Kontajnery sú navyše prenosné.

Výskumníci  v súčasnosti pracujú na kompletnom návrhu kontajnerového Grid-Off systému. Výsledkom má byť detailný matematický model a konštrukčné riešenie s možnosťou pripojenia na centrálnu sieť.

Vzniklo výskumno-pedagogické centrum

Jednou z najnovších aktivít v projekte je aj otvorenie Výskumno-vzdelávacieho centra obnoviteľných zdrojov energie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Toto centrum tvorí výskumné laboratórium, počítačová miestnosť pre matematické modelovanie prepojené so „superpočítačom“, či experimentálna stanica s laboratórnym fyzikálnym modelom, ktorá umožňuje nepretržité dlhodobé monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových dát energetických zdrojov.

Spomedzi obnoviteľných zdrojov energie bude činnosť centra orientovaná najmä na solárnu energiu s využitím fotovoltaických panelov a termoelektrických generátorov v kombinácii s veternou energiou získavanou prostredníctvom veterných turbín.

Vedci tu budú modelovať matematickými modelmi fotovoltaický panel, termoelektrický generátor alebo veternú turbínu a popíšu tak správanie daných energetických zdrojov prostredníctvom ich elektrických, tepelných a mechanických charakteristík. Takéto modely poslúžia pre ďalšie analýzy a simulácie.

Súčasťou centra bude aj laboratórny fyzikálny funkčný model synergickej kombinácie obnoviteľných energetických zdrojov, ktorý umožní priamu konfrontáciu modelovaných a reálnych charakteristík.

Toto centrum plánuje univerzita využívať aj v rámci vzdelávania. Študenti budú môcť pri aktivitách v Centre rozvíjať svoje koncepčné myslene a vzťah k výskumu obnoviteľných zdrojov energie.

„Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie je jedným z merateľných výstupov tohto projektu. Na druhej strane je jeho funkcia veľmi potrebná pre ďalšiu výskumnú a pedagogickú činnosť v problematike obnoviteľných zdrojov energie,“ tvrdí Jiroš.

Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 1,5 mil. eur a sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ.

pracovny panel

Pracovný panel virtuálneho počítačového modelu Mobilného energetického zariadenia z obnoviteľných zdrojov elektrickej energie

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia