Univerzity začínajú stavať slovenské Silicon Valley

Šesť slovenských univerzít získalo príspevok z eurofondov na výstavbu nových vedeckých parkov do roku 2015. Nová špičková výskumná infraštruktúra bude stáť dohromady takmer 300 mil. eur.

Univerzity začínajú stavať slovenské Silicon Valley

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, christian.rondeau

Science.sk nedávno informoval o niekoľkých z desiatok schválených projektov výstavby vedeckej infraštruktúry. Taktiež sme tvrdili, že tie najväčšie projekty ešte len prídu, keďže sa blíži koniec programového obdobia pre čerpanie eurofondov.

V posledných mesiacoch bolo schválených viacero vedeckých parkov, ktorých hodnota výrazne prevyšuje doteraz realizované projekty.

Ministerstvo školstva sa chváli, že na výstavbu ôsmich vedeckých parkov pôjde takmer 300 mil. eur. Prevažná časť pochádza samozrejme z eurofondov, ale malou časťou prispejú aj samotné univerzity z vlastných zdrojov.  

Financie sa použijú na výstavbu a rekonštrukciu budov, nových laboratórií, prístrojov, ako aj na samotný väčšinou aplikovaný výskum. V Bratislave sa dokonca hovorí o slovenskom Silicon Valley.  

Vedecké parky sa budú stavať postupne v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Minister školstva Dušan Čaplovič hovorí o prelome v budovaní špičkových technologických centier pri našich univerzitách.

Bratislava a Trnava

Ako prvá ohlásila svoje dva vedecké parky Slovenská technická univerzita (STU), jeden v Bratislave a druhý v Trnave.

Ten bratislavský bude mať dve lokality. V centre mesta sa výskum sústredí na oblasť materiálneho výskumu, chémiu, potraviny, priemyselné biotechnológie, životné prostredie, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb.

V Mlynskej doline bude vedecký park zameraný na informačné a komunikačné technológie, elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy, ako aj nanoelektroniku a fotoniku.

Vedecký par v Trnave sa má orientovať na materiálové inžinierstvo, najmä iónové a plazmové technológie a automatizáciu a informatizáciu priemyselných procesov.

STU avizuje, že niektoré vedecké pracoviská budú unikátne aj na európskej úrovni. Súčasťou parku v Bratislave má byť aj podnikateľský inkubátor, ktorý má stimulovať vznik a rozvoj startupov.

Univerzita Komenského (UK) bude mať vedecký park v hodnote 42 mil. eur s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Zámerom projektu je však zapojiť do výskumných aktivít aj ďalšie fakulty UK spoločenského a humanitného zamerania - napríklad do právnej oblasti, či oblasti etiky.

Nitra a Žilina

Ďalším väčším projektom je výstavba výskumného centra AgroBio Tech pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Pracovisko bude zamerané na podporu aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológií, technológií v poľnohospodárstve, ako aj v potravinárstve a bioenergetike.

Na pôde Žilinskej univerzity vyrastie univerzitný park v hodnote 41 mil. eur a výskumné centrum v hodnote 25,8 mil. eur.

Cieľom oboch je okrem produkovania medzinárodne porovnateľných vedeckých výstupov, podporovať aj hospodársky rast a rozvoj regiónu. Podľa rektorky Tatiany Čorejovej pracovala škola na príprave oboch projektov takmer dva roky.

Košice

Vedecké parky budú mať aj dve košické univerzity. Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vyrastie Medicínsky univerzitný park, ktorý ašpiruje na postavenie významného národného a medzinárodného centra pre výskum v oblasti biomedicíny. „MediPark, Košice“ bude stať 32,8 mil. eur.

K podporeným vedeckým parkom patrí aj TECHNICOM košickej Technickej univerzity. Vedci  z TECHNICOMu sa zamerajú na výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ďalej v oblasti strojárstva, stavebného a environmentálneho inžinierstva.

Ostáva teda len dúfať, že nejde len o snahu narýchlo dočerpať finančné prostriedky z operačného programu Výskum a vývoj, aby neprepadli, ale že nová výskumná infraštruktúra naozaj naštartuje nové kvalitné vedecké projekty, relevantné aj na medzinárodnej úrovni.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia