Liek na alkaptonúriu budú hľadať aj Slováci

Slovenskí lekári sa zapojili do medzinárodneho projektu DevelopAKUre, ktorý bude testovať lieky na alkaptonúriu. Toto ochorenie sa najčastejšie vyskytuje práve na Slovensku.

Liek na alkaptonúriu budú  hľadať aj Slováci

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, images of money

Alkaptonúria je geneticky podmienená porucha metabolizmu aminokyseliny tyrozínu a fenylalanínu. Ide o dedičné ochorenie. Postihnutý  človek nie je schopný správne metabolizovať bielkoviny.

Ochorenie skracuje dĺžku života až pri 57 % postihnutých jedincov a u 70 % postihnutých znižuje ich reprodukčnú schopnosť. Väčšine ľudí však spôsobuje defekty v intelekte, ktoré sa prejavujú  v školskej výučbe, či  v zamestnaní. Vo veľkej miere je to dôsledok poškodenia centrálneho nervového systému.

Výskyt alkaptonúrie sa celosvetovo odhaduje na 1 : 100 000 - 250 000. Na Slovensku je to však až 1 : 18 000, čo predstavuje vôbec najvyšší  výskyt na svete.

Ochorenie alkaptonúria bolo známe už v starovekom Egypte. Okolo roku 500 sa našla múmia s poškodenými kostnými časťami, ktoré mohli byť prejavom dedičného ochorenia, postihujúceho metabolizmus.

V roku 1902 prišiel Archibald Garrod s koncepciou, ktorá odhaľovala príčinu vrodených metabolických chýb. Pacienti nedokážu urobiť špecifický metabolický ,,krok“. Pri alkaptonúrii je to rozštiepenie benzenového jadra aminokyseliny fenylalanínu a tyrozínu sprevádzané generalizovanou pigmentáciou.

K odhaleniu genetického pôvodu tohto ochorenia prispel veľkou mierou aj slovenský Ústav lekárskej genetiky v Martine, spolu s Pasteurovym ústavom v Paríži a ústavom v nemeckom Wurzburgu.

Včasná diagnostika

Pri tomto ochorení je veľmi dôležitá jeho včasná diagnostika, tvrdia lekári.  Identifikovať ho môžu už v rannom detstve klinicky, ako aj genetickým vyšetrením. Včasná lekárska pomoc môže zabrániť mnohým komplikáciám, ktoré sa zvýraznia po 40. roku života.

Výsledkom dlhoročnej práce mnohých výskumných pracovísk z celého sveta, ktoré sa zaoberajú výskumom a liečbou alkaptonúrie, je unikátny medzinárodný projekt DevelopAKUre, financovaný z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ.

Projekt odštartoval na začiatku novembra. Jeho hlavným cieľom je overiť účinok nitizinónu u pacientov s alkaptonúriou.

Koordinátorom projektu je britská spoločnosť pre alkaptonúriu AKU Society. Tú tvoria ľudia, ktorí sú sami  priamo alebo nepriamo postihnutí touto chorobou - pacienti, ich rodiny a lekári.

Slovenskú účasť predstavuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a vedeckí pracovníci ďalších ústavov SAV. Slovenským koordinátorom je profesor Jozef Rovenský.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia