Nové zlúčeniny pomôžu v boji proti rakovine

Spolupráca najlepších slovenských vedeckých inštitúcií v oblasti onkologického výskumu priniesla nové zaujímavé výsledky.

Nové zlúčeniny pomôžu v boji proti rakovine

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, U.S. Army Environmental Command

Každý rok umrie asi osem miliónov ľudí na onkologické ochorenie. Na Slovensku je dokonca úmrtnosť vyššia než v okolitých štátoch. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má v nasledujúcich dvadsiatich rokoch počet nádorových ochorení dokonca stúpať.

Výskum rakoviny je preto neustále aj silnou motiváciou pre vedcov na celom svete a taktiež pre slovenských vedcov. Práve výskumníci zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského zrealizovali výskum, ktorého výsledky môžu byť nápomocné pri liečbe tejto civilizačnej choroby.     

Jedným z výsledkov je totiž nová chemická zlúčenia, založená na paládnatých komplexoch kurkumínu. Kurkumín sa používal na liečenie už v starovekej Číne, či v Indii a  viaceré výskumy vo svete potvrdili jeho pozitívny vplyv na spomalenie rastu nádorových buniek. Jeho využitie je naozaj široké a nachádzame ho aj ako farbivo v potravinárskych výrobkoch, či pri výrobe kari korenia.

„Náš výskum bol zameraný na prípravu nových paládnatých komplexov s kurkumínovými analógmi. Syntézy boli vykonávané v laboratórnom merítku a sledovali sa rôzne reakčné podmienky s cieľom získať najlepšie výťažky produktov,“ vysvetľuje profesor Ferdinand Devínsky.

„Pripravené komplexy boli testované na vybrané ľudské nádorové bunkové línie. Potvrdilo sa, že komplexáciou na kov sa protinádorová aktivita kurkumínu a jeho analógov zvyšuje. Syntetizované paládnaté komplexy kurkumínu majú schopnosť inhibovať rast niektorých typov ľudských nádorových buniek,“ hovorí.

Výrazný útlm rastu chorých buniek zistili vedci najmä v prípade rakoviny krčka maternice.

Izolácia buniek v krvi

Univerzita Komenského v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Národným onkologickým ústavom dosiahla významný výsledok aj vo výskume zameranom na zisťovanie rakoviny vaječníkov analýzou moču.

Ústavy SAV však disponujú aj ďalšími úspešnými výsledkami a technológiami v boji proti rakovine.

Jednou z týchto technológií je zariadenie pre izoláciu nádorových buniek priamo z krvi. „Inovácia, v tomto prípade spočíva v tom, že pacientovi sa krv neodoberá, ale pracuje sa priamo s celým objemom krvi, čím je možné izolovať väčšie množstvo nádorových buniek,“ hovorí Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií  Slovenskej akadémie vied (KTT SAV).

KTT SAV pracuje spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na uplatnení tejto technológie v praxi. „Vďaka CVTI SR sme mohli urobiť kroky, ktoré pomôžu technológiu reálne uplatniť,“ dopĺňa Müllerová.

Podľa doktora Jaroslava Noskoviča z CVTI SR sa pri týchto technológiách, ako aj v prípade ďalších technológií, ktoré vzišli z onkologického výskumu, v súčasnosti pracuje na zabezpečovaní patentovej ochrany a hľadaní partnerov zo súkromnej sféry.

„Technológie sú konkurencieschopné, a preto plánujeme pokračovať aj v ďalších krokoch ich komercializácie až k úspešnému udeleniu licencií na ich používanie,“ dodáva Noskovič.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia