Právnická fakulta UPJŠ
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Sektor vysokých škôl

Právnická fakulta UPJŠ

Štruktúru fakulty tvorí desať pracovísk.

Sú to Katedra dejín štátu a práva, Katedra finančného práva a daňového práva, Katedra občianskeho práva, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra ústavného práva a správneho práva, Katedra trestného práva, Katedra teórie štátu a práva, Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva, Ústav telesnej výchovy a športu. Fakulta vydáva Acta Iuridica Cassoviensia. Súčasťou výskumnej činnosti sú aj projekty ako napríklad IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia