Fakulta architektúry STU
Slovenská technická univerzita v BA Sektor vysokých škôl

Fakulta architektúry STU

Vedecká činnosť Fakulty architektúry je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu.

Pedagogická činnosť Fakulty architektúry spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a designérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére designu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia. Súčasťou výskumnej činnosti fakulty sú projekty ako napríklad Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry či Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu.

Fakulta architektúry sa člení na tieto ústavy: Ústav architektúry obytných budov, Ústav architektúry občianskych budov, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Ústav interiéru a výstavníctva, Ústav urbanizmu a územného plánovania, Ústav krajinnej a záhradnej architektúry, Ústav dizajnu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia