Ekonomická fakulta UJS
Univerzita J. Selyeho Sektor vysokých škôl

Ekonomická fakulta UJS

Na Ekonomickej fakulte sa začal vyučovací proces v septembri 2004.

Cieľom univerzity je vytvoriť možnosť študentom maďarskej menšiny na osvojenie si vedomostí v maďarskom jazyku nielen na základných a stredných školách, ale aj v rámci vysokoškolského štúdia. Cieľom fakulty je maximálne vyhovieť požiadavkám doby a spoločnosti, aby poskytovala čoraz viac možností na vzdelávanie sa študentom interesujúcich sa o ekonomické vedy, hospodársky život a podnikanie v čo najšpecializovanejších programoch. Štruktúru fajulty tvoria Katedra ekonomiky, Katedra matematiky a informatiky, Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie, Katedra manažmentu, Katedra telesnej výchovy a športu. Faulta tiež vydáva vedecký časopis Acta Oeconomica Universitatis Selye.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia