Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
Lekárska fakulta UK Sektor vysokých škôl

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

Dominantnou témou výskumu ústavu je účinok testosterónu na mozog, ktorý sledujeme u ľudí i u experimentálnych zvierat vo vzťahu k fyziologickému vývoju kognitívnych schopností, endokrinných cyklov, ale aj k intelektovému nadaniu, resp. k patogenéze autizmu.

Ústav v súčasnosti rieši viacero projektov ako napr. Molekulárny mechanizmus vplyvu testosterónu na priestorové schopnosti, Úloha cirkulujúcich nukleových kyselín v patogenéze preeklampsie, Fetálna DNA a preeklampsia v animálnom experimente či Oxidačný stress pri syndrome spánkového apnoe.

Zoznam pracovníkov:

Prednosta ústavu: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Zástupkyňa prednostu ústavu: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
Sekretárka ústavu: Lenka Libáková

Vedeckí pracovníci:

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, e-mail: petercelec@gmail.com
doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., e-mail: kata.sebekova@gmail.com
Priv.-Doz. Dr. Med. Peter Boor, PhD., e-mail: boor.peter@gmail.com
RNDr. Jana Bellová, PhD., email: gajdosova7@gmail.com
RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD., e-mail: romangardlik@gmail.com
MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH., e-mail: hodosy@gmail.com
RNDr. Gabriel Minárik, PhD., e-mail: gabriel.minarik@gmail.com
RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. e-mail: tothova.lubomira@gmail.com
RNDr. Barbora Vlková, PhD., e-mail: barboravlk@gmail.com

Doktorandi:
Mgr. Jana Bábíčková
Mgr. Veronika Borbelyová
Msc. Tereza Brachtlová
Mgr. Emese Domonkos
Mgr. Radana Gurecká
Mgr. Marianna Gyurászová
Mgr. Jana Hlinková
Mgr. Katarína Janšáková
Mgr. Ivana Koborová
Mgr. Barbora Konečná
Mgr. Alexandra Kovalčíková
Mgr. Lucia Lauková
Mgr. Melinda Meszárosová
Mgr. Lenka Pálková
Mgr. Gabriela Repiská
Mgr. Helena Svobodová
Mgr. Henrieta Vegešiová
Ing. Alexandra Wagnerová

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia