Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PvF UK
Prírodovedecká fakulta UK Sektor vysokých škôl

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PvF UK

Výučba fyziológie živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa začala v roku 1945.

Momentálne sa na katedre v náväznosti na historické tradície pokračuje v riešení problematiky personality - existencie individuálnych rozdielov v prispôsobovacích stratégiách ("coping strategies") Vedecký záujem sa tiež orientuje na účinky prenatálne zvýšenej hladiny testosterónu z hľadiska maternálnych investícii do potomstva, ako aj z hľadiska možných účinkov na vznik a formovanie autistického spektra správania. Intenzívny záujem je tiež venovaný problematike behaviorálnych účinkov hypertenzie, animálnym modelom autizmu, animoterapii a otázkam welfare zvierat žijúcich v podmienkach zoologických záhrad.

Katedra v súčasnosti rieši 4 projekty - Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaných na chronobiológii a cirkadiánnej fotometrii, Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny, Vplyv načasovania potravového režimu, potravovej odmeny a osvetlenia v noci na metabolizmus kardiovaskulárneho systému – diskriminačná analýza sprostredkovania účinku a Maternálne hormóny ako kľúčové efektory epigenetických regulácii fyziologických funkcií a správanie cicavcov a vtákov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia