Katedra anorganickej chémie PvF UK
Prírodovedecká fakulta UK Sektor vysokých škôl

Katedra anorganickej chémie PvF UK

Výskum na katedre sa zameriava na 1. Syntézu, štruktúru a reaktivitu komplexných zlúčenín, 2. Prípravu a štúdium vysokopórovitých látok na báze oxidu kremičitého, titaničitého a hlinitého, 3. Prípravu a štúdium fotokatalyzátorov na báze oxidu titaničitého, 4. Prípravu anorganických vrstiev pre fotokatalytické, optické a elektronické aplikácie, 5. Syntézu uhlíkových nanorúrok pre sofistikované kompozitné materiály, 6. Hydrotermálne syntézy nanorúrok na báze oxidu titaničitého, 7. Prípravu sorbentov na báze prírodných a syntetických hlinitokremičitanov, 8. Mechanosyntézy anorganických zlúčenín.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia