Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU
Strojnícka fakulta STU Sektor vysokých škôl

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU

Štúdium na ústave sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky.

Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy.

Súčasťou ústavu sú aj laboratóriá, a to Laboratórium prevádzkovej únavovej životnosti konštrukcií a materiálov a Laboratórium počítačovej mechaniky.

Súčasťou katedry je aj oddelenie Pružnosti a pevnosti, ktorého výskumná činnosť sa zameriava napríklad na rozvoj teórie, algoritmov a tvorbu počítačových programov pre riešenie úloh nelineárnej pružnosti a plasticity so špeciálnym zameraním na termo-pružne-plastické úlohy a úlohy mechaniky poškodenia, analyticko-experimentálny výskum medzných stavov častí strojov a konštrukcií či teóriu a aplikácu metódy konečných prvkov, atď.

Výskum na katedre sa realizuje aj prostredníctvom projektov ako napr. Teória a prax konštrukcii na pružnom a nepružnom podklade.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia