Ústav tepelnej energetiky SjF STU
Strojnícka fakulta STU Sektor vysokých škôl

Ústav tepelnej energetiky SjF STU

Ústav vznikol zlúčením Katedry tepelnej energetiky a Katedry tepelnej techniky.

Vedeckovýskumná činnosť Ústavu tepelnej energetiky sa sústreďuje hlavne na tieto oblasti: vývoj softvéru pre trojrozmerné (3D) úlohy transonického viskózneho prúdenia, výskum prúdenia v lopatkových mrežiach turbostrojov, vysokoteplotné palivové články pre energetické využitie, výskum tepelného zaťaženia a hydrauliky palivových kaziet jadrových reaktorov, vplyv emisií z veľkých spaľovacích zariadení na znečisťovanie životného prostredia, možnosti posunutia pracovnej oblasti plynových kompresorov v prevádzke, termodynamická analýza kombinovaných systémov využívania primárnej energie paliva, výskum energeticky efektívnejších systémov chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel, rýchlostné a teplotové polia pri termodynamických procesoch a pri prúdení vo vzduchotechnických zariadeniach, kombinované energetické sústavy pre súčasné zásobovanie objektov elektrinou, teplom a chladom.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia