Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF STU
Strojnícka fakulta STU Sektor vysokých škôl

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF STU

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality vznikol zlúčením Katedry výrobných systémov a Katedry výrobnej techniky.

Výskumné zameranie ústavu pozostáva z týchto oblastí: automatizácia výrobnej techniky, nové technológie vo výrobnej technike, návrh koncepčných riešení výrobných strojov, konštrukcia rezných nástrojov, konštrukcia prípravkov, diagnostika rezných nástrojov, vývoj konštrukčných uzlov obrábacích strojov, konštrukcia CNC plazmových, laserových rezacích strojov, paralelné kinematické štruktúry, stroje a zariadenia pre zhodnocovanie odpadov, tvorba softwarových produktov pre návrh výrobnej techniky, technika ochrany životného prostredia, modelovanie, riadenie a kontrola technologických a výrobných systémov, riadenie a programovanie výrobných strojov, riadenie výroby a logistika, riadenie životného cyklu výrobku, automatizácia inžinierskych prác, virtuálne organizácie, manažment kvality strojárskej výroby.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia