Katedra bezpečnostného manažmentu FŠI UNIZA
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ZU Sektor vysokých škôl

Katedra bezpečnostného manažmentu FŠI UNIZA

Katedra bezpečnostného manažmentu vznikla ako garant špecializácie Bezpečnostný manažment v roku 2002.

Vlastný vedecký profil je zameraný na zabezpečenie úloh spojených s ochranou osôb a majetku a objektov z pohľadu technických a technologických riešení. Riešenia vychádzajú z bezpečnostnej analýzy chránených objektov a z využiteľných metód a techník bezpečnostného manažmentu. Pozornosť je venovaná projektovaniu a riadeniu bezpečnostných systémov s využitím optimalizácie z hľadiska vlastnej bezpečnosti, ale i ekonomických nákladov. Vedecká práca katedry je nasmerovaná predovšetkým do oblastí: analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí v nadväznosti na aplikáciu do bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie), rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie, riešenie krízových situácií v bezpečnostnom prostredí, softvérovej podpory, modelovania a projektovania bezpečnostných systémov (bezpečnostné projekty, prevencia).

 

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia