Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO Sektor vysokých škôl

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF UNIPO

Inštitút anglistiky a amerikanistiky patrí svojou päťdesiatročnou históriou a svojim vedecko-pedagogickým pôsobením k tradičným anglistickým pracoviskám, a to nielen na Slovensku, ale aj v širšom stredoeurópskom kontexte.

Organizačnú štruktúru inštitútu tvoria Katedra angloamerických štúdií a translatológie a  Katedra anglického jazyka a literatúry.

Vo vedeckej oblasti sa členovia inštitútu zaoberajú výskumom v oblasti teoretickej a aplikovanej lingvistiky, literatúry anglofónnych krajín, translatológie, britských a amerických štúdií a didaktiky vyučovania anglického jazyka a literatúry. Pracovisko je integrálnou súčasťou Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti na FF PU, ktoré sa zameriava na výskum v oblasti fonetiky a fonológie, jazyka masmédií, lingvokulturológie, prekladu a tlmočenia a detskej reči.

Súčasťou výskumnej činnosti je aj riešenie vedeckých projektov ako Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín či English Morphology – a Blended Learning Course.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia