Marek Kukučka
Sektor vysokých škôl

Marek Kukučka

doc. Ing., PhD.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Slovenská technická univerzita v BA

biomechatronik

Aktuálne prac

Vzdelanie:

Docent, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2016
Philosophiae doctor, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2000 - 2003
Inžinier, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 1994 - 2000

Pracoviská a významné funkcie:

Lektor, Školiace a výcvikové stredisko personálu JZ, VUJE, a.s. - 2016 – do súčasnosti
Odborný asistent, výskumník, Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2013 – 2016 
Odborný asistent, Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2011 – 2013
Odborný asistent, Katedra rádioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2006 – 2011
Lektor pre Informačné technológie a lekársku elektroniku na ESF projektoch „EducTV“ a „MediTech“, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2005 – 2009
Odborný asistent, Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - 2003 – 2005
Externý učiteľ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická - 1999 – 2003

Orgány a združenia:
Od r. 2008 člen výboru „Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti“ (SBIMI SLS), vedecký tajomník „Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti“ a člen medzinárodnej spoločnosti „International Federation for Medical and Biological Engineering“ (IFMBE).
Od r. 2011 vyzvaný rozhodca a člen hodnotiacich komisií pre vedecké akcie organizované „Asociáciou pre mládež, vedu a techniku“ (AMAVET), na medzinárodnej celosvetovej výstave a konferencii „Expo Science International 2011“ (ESI 2011) - v dvoch sekciách: „Electric and Mechanical Technology“ a „Technology and Biotechnology“. Vyzvaný rozhodca a člen hodnotiacej komisie na celoslovenských „Festivaloch vedy a techniky“ (FVAT 2011 až 2016) v Bratislave, hodnotenie v sekciách „Elektronika“, „Elektrotechnika“, „Energia a transport“ a „Mechanika“.
Prezentácia mechatroniky, biomechatroniky cez projekt merania impedančnej mapy na povrchu tela a hľadania akupunktúrnych bodov, analýzy ich vlastností, na pravidelných popularizačných akciách ako sú „Deň otvorených dverí FEI STU“, „Noc výskumníkov“, či výstava a prezentácia v rámci veľtrhu ELOSYS, organizovaných najmä pre budúcich študentov FEI STU

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia