Astronomický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Astronomický ústav SAV

Astronomické observatórium na Skalnatom Plese je súčasťou Slovenskej akadémie vied už od jej založenia v roku 1953.

Komplex zahŕňa: 60 cm reflektor pre hviezdnu astronómiu, 20 cm refraktor na pozorovanie slnečnej fotosféry, 15 cm refraktor na pozorovanie slnečnej chromosfére v H-alfa línii, a 50 cm horizontálny spektrograf ( F = 35 m) pre spektrálne pozorovania slnečného povrchu a prejavy jeho činnosti.

Od roku 1955 sú vydávané publikácie v časopise Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Časopis je odoberaný Astrophysical Data Services.

Na medzinárodnej báze sa ústav venuje projektom s názvom Impulzívne generované vlny v rádiovej a rentgenovej oblasti elektromagnetického spektra detekované v slnečnej koróne a Štúdium podstaty vzplanutí symbiotických hviezd. V národnej rovine sú to projekty CKV II - Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa, Dynamika trans-neptúnickej populácie a ďalších skupín malých telies Slnečnej sústavy, Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme, Modelovanie tesných dvojhviezd a viacnásobných sústav: od klasických dvojhviezd k planetárnym sústavám, Variabilita časového vývoja magnetických štruktúr v slnečnej atmosfére a ich fyzikálne modely, Výskum slovenských meteoritov.

Organizačnú štruktúru tvoria Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Oddelenie fyziky Slnka a Stelárne oddelenie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia