Oddelenie gravimetrie a geodynamiky
Geofyzikálny ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

Medzi hlavné oblasti výskumu oddelenia patrí štúdium hlbinnej stavby Zeme, metodika riešenia obrátenej úlohy gravimetrie, mikrogravimetria, geodynamika, geotermika či rozvoj metodiky spracovania tiažových údajov.

Aktuálne medzinárodné APVV projekty sú THERMES - Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska, DANUBE - Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy a BOUGUER_NG - Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia