Fyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Fyzikálny ústav SAV

Ústav vznikol ako Kabinet fyziky SAV (Slovenskej akadémie vied).

Výskum ústavu je orientovaný na fyziku kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), jadrovú fyziku (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), subjadrovú fyziku (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a na kvantovú optiku.

Organizačnú štruktúru tvoria: Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov, Oddelenie fyziky kovov, Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr, Oddelenie jadrovej fyziky, Centrum pre výskum kvantovej informácie, Oddelenie teoretickej fyziky a Detašované pracovisko Spoločné pracovisko ElÚ a Fyzikálneho ústavu SAV.

Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (CERN – Ženeva, ICTP – Terst, SÚJV Dubna, atď.).

Ústav vydáva časopis Acta Physica Slovaca.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia