Ingrid Ciulisová
Veda a výskum

Ingrid Ciulisová

PhDr.,doc., CSc., DSc.

Ústav dejín umenia SAV
Slovenská akadémia vied

historička umenia

Štúdium: Filozoficka fakulta UK Bratislava, 1983

Pracoviská a významné funkcie: 
Ústav dejín umenia SAV, vedúci vedecký pracovník (2009),
Karlova univerzita v Prahe (docent - 2008),
doktor historických vied (DSc. - 2016, AV ČR)

Študijné pobyty:
Holandsko 2001,
Taliansko 2002, 2007, 2011,
Nemecko 2003,
Maďarsko 2005,
USA 2008,
Veľká Británia 2009,
Belgicko 2010

Najdôležitejšie výsledky:
Monografie: Osudy pamiatok Slovenska 1919 - 1949 (1996); Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane (2000) ; Paintings of the 16th century Netherlandish masters. Slovak Art Collections (2006); Dejepis umenia na Slovensku: vybrané kapitoly (2011); Men of Taste. Essays on Art Collecting in East-Central Europe (2014); Between Cosmopolitism and Regionalism. Ed. by Herbert Karner, Ingrid Ciulisová, and Bernardo J. García García (2014); Ingrid Ciulisová: Artistic Innovationas and Cultural Zones (2014).

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 77/6/341

Medzinárodné projekty: 3

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
CIHA - Comité International d'Histoire de l'Art,
CODART - Council for Curators of Dutch and Flemish art,
HNA - Historians of Netherlandish Art,
Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska

Významné ocenenia:
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (2001)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia