Fedor Gömöry
Veda a výskum

Fedor Gömöry

doc., Ing., DrSc.

Oddelenie fyziky supravodičov
Elektrotechnický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

elektrotechnik

Štúdium: 

2009 – udelenie pedagogického titulu Docent
udelila: Slovenská technická univerzita Bratislava
odbor: Materiály

1998 – obhájenie doktorskej dizertačnej práce a udelenie hodnosti DrSc.
udelila: Slovenská technická univerzita Bratislava 
vedný odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

1985 - obhájenie kandidátskej dizertačnej práce a udelenie hodnosti CSc.
školiace pracovisko: Elektrotechnický ústav SAV
vedný odbor: Teoretická elektrotechnika

1976 - absolvovanie Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava (Ing.)
špecializácia: Fyzika tuhých látok 

Pracoviská a významné funkcie:
Elektrotechnický ústav SAV - zástupca riaditeľa;
Programový výbor Superconductivity Centennial Conference, Haag (od 2011 člen);
Technical Advisory Panel európskej organizácie Fusion for Energy (od 2008);
člen predsedníctva SAV (2005 - 2013);

Pirelli Cables and Systems, Miláno, Taliansko (1996 - 1997), projekt vývoja supravodivého kábla na prenos elektrickej energie).

Najdôležitejšie výsledky:
Vývoj plášťa magnetickej neviditeľnosti, vývoj metodík štúdia vlastností supravodičov pomocou striedavých magnetických meraní;
Vysvetlenie striedavých strát v páskach so supravodivým pokrytím na magnetickej podložke;
Vypracovanie numerickej metódy modelovania vniku magnetického toku do supravodiča s uvážením nelineárnych a hysteréznych vlastností.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy:
140/4 kapitoly (spoluautor)/4; Autor Experimental Realization of a Magnetic Cloak; „Topical Review: Characterization of high-temperature superconductors by AC susceptibility measurements", Superconductor Science and Technology 10, (1997) 523-542 (doteraz 120 SCI citácií) a „Improvement of the self-field critical current of a high-Tc superconducting tape by the edge cover from soft ferromagnetic material", Applied Phys. Lett. 89 (2006) 072506; Práce citované vyše 700 krát.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 0/3

Medzinárodné projekty: 1/6

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Institute of Electrical and Electronic Engineers

Významné ocenenia:
Vedec roka 2014

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia