Miroslav Morovics
Veda a výskum

Miroslav Morovics

RNDr., CSc.

Oddelenie dejín vied a techniky
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

historik

Štúdium: Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, 1981 

Pracoviská a významné funkcie: Historický ústav SAV (1994 - 2009 vedúci oddelenia dejín vied a techniky), Predsedníctvo SAV (od 2009, zástupca podpredsedu pre III. oddelenie vied) 

Najdôležitejšie výsledky: Výskum dejín vedy a techniky na Slovensku, najmä dejín matematicko-fyzikálnych a ďalších exaktných vied pred rokom 1918; Publikačná, editorská, prednášková a vedecko-organizačná činnosť v tejto oblasti; Monografia: Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (2006, spoluautor); Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, 2-3 (spoluautor, redaktor); Zborník dejín fyziky - edícia (editor a spoluautor)

Časopisecké publikácie, monografie: 54/6 kapitol 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 3 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV(poverený predseda)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia