Oľga Pecháňová
Veda a výskum

Oľga Pecháňová

RNDr., DrSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Slovenská akadémia vied

biochemička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1986 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (vedecká sekretárka, od 2007 riaditeľka, vedúca laboratória)

Najdôležitejšie výsledky: Komplexná analýza mechanizmov vývoja a pretrvávania hypertenzie; Charakteristika nových mechanizmov zúčastňujúcich sa na regulácii krvného tlaku. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 100/3/1/1050; Najvýznamnejšie publikácie: Pecháňová et al: Protein remodelling of the heart in NO-deficient hypertension. J Mol Cell Cardiol. (1997); 29(12):3365-74; Pecháňová et al: Chronic antioxidant therapy fails to ameliorate hypertension: potential mechanisms behind. J Hypertens. (2009);27(6):32-6. 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 6/2 

Medzinárodné projekty: 3/5

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Blood Pressure Association (členka výboru), Slovenská fyziologická spoločnosť (členka výboru), International Society for Hypertension 

Významné ocenenia: Cena medzinárodnej hypertenziologickej spoločnosti, Cena Európskej hypertenziologickej spoločnosti, Cena Literárneho fondu, Cena Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu, Cena Slovenskej fyziologickej spoločnosti

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia