Pavla Pekárová
Veda a výskum

Pavla Pekárová

RNDr., DrSc.

Ústav hydrológie SAV
Slovenská akadémia vied

hydrologička

Štúdium: Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1982 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav hydrológie SAV (1998 - 1999 predsedníčka vedeckej rady, 1999 - 2001 zástupkyňa riaditeľa)

Najdôležitejšie výsledky: Dynamika kolísania slovenských a svetových tokov; Vplyv využitia krajiny na kvalitu vody v tokoch. 

Časopisecké publikácie, ohlasy: vyše 90/vyše 75; Najvýznamnejšie publikácie: Pekárová, P., Pekár, J.: The Impact of Land Use on Stream Water Quality in Slovakia. In Journal of Hydrology. (1996), vol. 180, no. 1, pp. 333-350; Pekárová, P., Miklánek, P., Pekár, J.: Spatial and temporal runoff oscillation analysis of the main rivers of the world during the 19th-20th centuries. In Journal of Hydrology, (2003), vol. 274, no. 1, pp. 62-79 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 3 

Medzinárodné projekty: 1/0 

Významné ocenenia: Prémia Literárneho fondu (2004, 2006), Cena SAV (2004), Plaketa akademika Duba (2007)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia