Ústav hydrológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav hydrológie SAV

Dnešný Ústav hydrológie bol založený pod názvom Vodohospodárske laboratórium v roku 1953.

Ústav vykonáva výskum v oblasti vied o Zemi a environmentálnych vied a v oblasti vied environmentálneho inžinierstva, kde sa zameriava na oblasť hydrológie povrchových a podpovrchových vôd.

Ústav tvoria oddelenia hydrológie pôdy, horskej hydrológie, hydrológie nížin, interakcií povrchových tokov s podzemnými vodami, ako aj detašované pracoviská - Detašované pracovisko Experimentálna hydrologická základňa, Detašované pracovisko Výskumná hydrologická základňa a Detašované pracovisko Prírodné hydrologické laboratórium. Súčaťou ústavu je aj Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia.

Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovyskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače (Monografie, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Acta hydrologica Slovaca).

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia