Peter Salner
Veda a výskum

Peter Salner

PhDr., DrSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1974

Pracoviská a významné funkcie: Ústav etnológie SAV

Najdôležitejšie výsledky: Podiel na vzniku urbánnej etnológie ako samostatnej subdisciplíny; Organizačná a vedecká účasť na projekte Oral history: Osudy tých, ktorí prežili holokaust; Výsledky výskumov sociálnej kultúry Židov na Slovensku; Monografie: Prežili holokaust (1997); Židia na Slo-vensku medzi tradíciou a asimiláciou (2002); Premeny Bratislavy (1998); (Môj) židovský humor (Židovský vtip a identita) (2002); Bratislavské kaviarne a viechy (2006); Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie (2007); Mozaika židovskej Bratislavy (2007); Premeny židovskej Bratislavy (2008); Minulý rok v Jeruzaleme (2010)

Časopisecké publikácie: 113 (z toho 12 v spoluautorstve)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4 

Medzinárodné projekty: 2/6 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská národopisná spoločnosť, MOST - Management of Social Tranformation, Rímsky klub 

Významné ocenenia: Cena Egona E. Kischa, Prvá cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za štúdiu (3-krát), Prvá cena Spolku nezávislých spisovateľov za knižné dielo (2-krát)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia