Peter Slavkovský
Veda a výskum

Peter Slavkovský

PhDr., DrSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1967 

Pracoviská a významné funkcie: Slovenské národné múzeum Martin 

Najdôležitejšie výsledky: Monografie: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. II. (1995, vedúci autorského kolektívu); Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe, 2009). 

Časopisecké publikácie, monografie: 65; Svet roľníka (2011), Slovenská etnografia – kompendium dejín vedného odboru (2012)  - obe vyšli vo VEDE, vydavateľstve SAV 

Vedecká výchova: 1 

Medzinárodné projekty: 5

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Medzinárodná komisia pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu, Slovenská národopisná spoločnosť SAV 

Významné ocenenia: Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií G. Pitré - S. Marino (1995), Národná cena SR (1991), Cena SAV (1995, 2001), Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (2005); Cena Andreja Kmeťa  (2012) – udeľuje Ministerstvo kultúry SR.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia