Milan Tyšler
Veda a výskum

Milan Tyšler

doc., Ing., CSc.

Oddelenie biomeraní
Ústav merania SAV
Slovenská akadémia vied

elektrotechnik

Štúdium: Elektrotechnická fakulta SVTŠ Bratislava, 1974

Pracoviská a významné funkcie: Ústav merania SAV (od 2006 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Riešenie metód na modelovanie bioelektrických polí; Návrh inverzných metód na neinvazívnu identifikáciu poškodení srdca, výskum a vývoj inteligentných biomedicínskych meracích systémov.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 67/63; Najvýznamnejšie publikácie: Noninvasive Assessment of Local Myocardium Repolarization Changes using High Resolution Surface ECG Mapping. Physiological Research, Vol. 56, Suppl 1, (2007), pp. 133-141

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 4

Členstvo vo vedeckých organizáciách: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, International Measurement Confederation IMEKO (predseda slovenského komitétu), International Society of Electrocardiology (Council member), Slovenská spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS (predseda)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia