Juraj Zajonc
Veda a výskum

Juraj Zajonc

PhDr., CSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnológ

Narodený: 2. marec 1964

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1987

Pracoviská a významné funkcie: Ústav etnológie SAV (od 2008 tajomník vedeckej rady)

Najdôležitejšie výsledky: Encyklopédia ludovej kultúry Slovenska 1, 2 (1995, spoluautor); Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť (1998, spolueditor, spoluautor); Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie (2007, spolueditor, spoluautor).

Časopisecké štúdie, monografie, ohlasy: 36/5 (kapitoly)/55; Najvýznamnejšie publikácie: Kapitoly v monografiách: Návrhy paličkovaných čipiek Vojtecha Angyala. In: Blúmlová, D. Tolarová, Z. et al.: Čas secese. Kapitoly z kulturních déjin prelomu 19. a 20. století. České Budéjovice (2007), 118-154; Spoločenský život mesta Nitra po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie (1918-1945) a jeho obraz v pamäti mesta. In: Paméť mésta. Obraz mésta, veŕejené komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. Brno - Bratislava (2009), 273-310; Vedecké štúdie: Slovenská čipka - ku genéze konštruktu kultúrneho prvku. In: Narodne i/ili nacionalne čipke. Folk and/or national Laces. Lepoglava (2004), 99-131; Textilná kultúra Slovenska: od národopisu k etnografii a etnológii materiálnej kultúry. In: Etnologické rozpravy ( 2004) č. 25-39 • Členstvo vo vedeckých organizáciách: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV • Významné ocenenia: Medzinárodná cena etnologických a antro-pologických štúdií Guiseppe Pitré - Salvatore Salomone Marino a mesto Palermo (1995, spoluautor), Prémia Literárneho fondu (2000, redaktor obrazovej časti diela Európske kontexty ľudovej kultúry)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia