Milan Ferenčík
Veda a výskum

Milan Ferenčík

doc., PhDr., PhD.

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

riaditeľ Inštitútu anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ, 1985

Pracoviská a významné funkcie: 1985 učiteľ Základná škola v Soli; 1985 - 1986 stredoškolský učiteľ Vojenské gymnázium Jána Žišku; 1986 - 1990 stredoškolský učiteľ Obchodná akadémia Vranov nad Topľou; 1990 - 2011 odborný asistent, docent Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove.

Vedecké zameranie: štylistika anglického jazyka, pragmalingvistika, sociolingvistika, zdvorilostná teória, analýza diskurzu, konverzačná analýza, angličtina ako medzinárodný jazyk, jazyková krajina.

Členstvá: člen komisie pre štátne záverečné skúšky; člen International Pragmatics Association; člen Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny; člen Linguistic Politeness Research Group.   

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia