Tatiana Pirníková
Veda a výskum

Tatiana Pirníková

doc., Mgr. art., PhD.

Katedra vied o umení IEUK FF UNIPO
Inštitút estetiky a umeleckej kultúry FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

Vzdelanie: VŠMU Bratislava, 1994, hudobná pedagogika

Pracoviská a významné funkcie: 1995: Múzeum A. Warhola Medzilaborce, 1996-1997: Základná umelecká škola Medzilaborce, 1997-2006: Katedra hudby FHPV PU v Prešove, 2002:  Fakulta múzických umení Aadémie umení Banská Bystrica, 2006-2008: Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU v Prešove,  2007-2009:  HTF VŠMU v Bratislave,  od r. 2009: Základná umelecká škola A. Cigera Kežmarok, 2012-2017 Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU v Prešove., vedúca Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty PU v Prešove, od roku 2016 pôsobí v literárnej kaviarni a umeleckom klube VIOLA v Prešove.

Vedecké zameranie: pedagogická interpretácia umeleckého diela, umeleckého projektu, polyestetická a integratívna umelecká pedagogika, hudba pre deti a mladých, hudobná analýza a teoretická reflexia súčasnej hudby.

Členstvá: 2007-2008: členka univerzitnej  rady pre umeleckú činnosť PU v Prešove, 2002-2011: členka expertnej skupiny Hudobného centra v Bratislave, zameranej na komplexné riešenie problematiky výchovných koncertov, od r. 2000: členka Asociácie učiteľov hudby Slovenska, 2004 - 2006: iniciátorka a spoluorganizátorka medzinárodného seminára Prešovské hudobno-pedagogické fórum 1, 2, 3 (Prešov), od r. 1999: členka Slovenskej Orffovej spoločnosti, 2002-2007: Členka Prešovského hudobného spolku Súzvuk.

Projekty: spoluriešiteľka dvoch projektov VEGA, dvoch projektov KEGA, dvoch medzinárodných projektov.

Publikácie: 3 vedecké monografie

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia