Tatiana Búgelová
Veda a výskum

Tatiana Búgelová

doc., PhDr., CSc.

Katedra školskej psychológie, poradenskej psychológie a psychológie práce IPS FF UNIPO
Inštitút psychológie FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúca katedry

Pracoviská a významné funkcie: vedúca Katedry školskej psychológie, poradenskej psychológie a psychológie práce Filozofickej fakulty PU v Prešove

Výskumné zameranie: Psychológia práce – človek a práca, výkon a výkonnosť, determinácia sociálneho prostredia k ochote pracovať, efektívna komunikácia, riadenie, kariéra. Mobbing ako špecifický jav v pracovnom prostredí – analýzy, príčiny, dôsledky. Psychológia športu a športového výkonu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia