Zuzana Malinovská
Veda a výskum

Zuzana Malinovská

prof., PhDr., PhD.

Inštitút romanistiky FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúca inštitútu

Vzdelanie: Filozofická fakulta UK

Pracoviská a významné funkcie: vedúca Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: súčasná francúzska naratívna literatúra a súčasný román písaný po francúzsky a jeho tvarové transformácie, otázky recepcie, medzikultúrnych a transdisciplinárnych vzťahov, problematika teórie literatúry a prekladu, zvlášť umeleckého.

Členstvá: členka viacerých vedeckých rád, redakčných a recenzentských výborov domácich a zahraničných vedeckých časopisov, členka francúzskej sekcie Vzdelávacej nadácie Jan Hus a dlhodobá spoluorganizátorka jej letných škôl, členka Asociácie česko-slovenských kanadianistov, Medzinárodnej asociácie québeckých štúdií.

Najvýznamnejšie publikácie: autorka učebných pomôcok a spoluautorka viacerých vysokoškolských učebníc, autorka dvoch monografií a vyše stovky pôvodných vedeckých štúdií a odborných článkov uverejnených v recenzovaných zborníkoch a časopisoch na Slovensku, vo Francúzsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Turecku, Kanade, na práce eviduje cca stovku ohlasov vrátane zmienok v databázach WOS.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia