Ľudmila Liptáková
Veda a výskum

Ľudmila Liptáková

prof., PaedDr., CSc.

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PF UNIPO
Pedagogická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

prodekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UPJŠ, 1986

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1986 pedagogička na Pedagogickej fakulte UPJŠ (neskôr PU v Prešove): do r. 2003 Katedra slovenského jazyka a literatúry, od r. 2004 Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, od r. 2011 prodekanka Pedagogickej fakulty PU v Prešove.

Vedecké zameranie: slovotvorný systém súčasnej slovenčiny, slovotvorná stránka detskej reči, diagnostikovanie a rozvíjanie reči dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku a oblasť lingvodidaktiky.

Projekty: 12 domácich a medzinárodných grantových projektov.

Publikácie: autorka a spoluautorka šiestich knižných publikácií a niekoľkých desiatok vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, editorka vedeckých zborníkov (osem ročníkov Slova o slove, zborník Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry), spoluautorka a lektorka učebníc slovenského jazyka pre základnú školu. Jej vedecké práce sú doteraz citované v 32 zahraničných a 150 domácich publikáciách.

Členstvá: členka redakčných rád vedeckých časopisov a členka vedeckých komisií, posudzovateľka dizertačných a habilitačných prác, recenzentka knižných publikácií a posudzovateľka grantových projektov, podpredsedníčka Vedeckej rady PF PU, podpredsedníčka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika na PF PU a členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Slovenský jazyk na FF PU.

Vedecká výchova: školiteľka doktorandského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a Slovenský jazyk.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia