európska | medzinárodná základný výskum | aplikovaný výskum | inovácie | transfer technológii | budovanie infraštruktúry individuálny

IKT výzvy

Európska komisia zverejnila výzvu týkajúcu sa informačných a komunikačných technológií. Výzva obsahuje viacero špecifických tém, ktorých sa môžu projekty uchádzajúce sa o financovanie týkať.

Novinkou v Horizonte 2020 je Pilot pre otvorené výskumné dáta (Pilot on Open Research Data), ktorého cieľom je vylepšiť a maximalizovať prístup k výskumným dátam vytvoreným v projektoch, ako aj ich opätovné využívanie. Projekty financované v rámci tejto výzvy by mali podľa predvolených nastavení v Pilote participovať, i keď sa môžu rozhodnúť z Pilotu vystúpiť. 

Pre viac informácií o výzve, ako aj prehľade všetkých vyhlásených tém navštívte jej oficiálnu webovú stránku. 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia