Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Napriek tomu, že inovatívnosť Európskej únie ako celku v porovnaní s minulosťou stúpla a nerovnosť medzi ňou a Spojenými štátmi sa v tejto oblasti stále znižuje, sú rozdiely medzi členskými štátmi EÚ vo výskume a inováciách stále pomerne vysoké. Svoju zásluhu má na tom aj finančná kríza, ktorá v posledných rokoch otriasa aj Európou.


viac o programe

 

Program sa preto zameriava na zvýšenie investícií do výskumu a inovácií, čo by malo napomôcť ich optimalizácii a homogenizácii, ako aj podporiť zlepšenie individuálnych schopností jednotlivých členských štátov. V rámci programu boli prijaté špeciálne opatrenia na šírenie excelentnosti a zvyšovanie participácie zamerané na členské krajiny, ktoré v oblasti výskumu a inovácií zaostávajú. 

 

  • The Teaming action, čiže aktivity zamerané na zoskupovanie, majú za cieľ spájať pokročilé výskumné inštitúcie s inými inštitúciami, agentúrami alebo regiónmi za účelom vytvorenia nových centier vedeckej excelentnosti alebo vylepšenia a rastu tých, ktoré už existujú. 
  • Twinning, respektíve spájanie, predstavuje činnosti, ktoré posilňujú výskum a inovačné schopnosti jednotlivých inštitúcií spojením s minimálne dvoma náprotivkami, ktoré majú vedúce postavenie v Európe.
  • Aktivity spadajúce pod špecifickú výzvu ERA Chairs podporujú univerzity a výskumné pracoviská v oblasti zvyšovania kvality ich existujúcich ľudských zdrojov, ako aj získavania nových, prvotriednych pracovníkov. Hlavným cieľom je dosiahnutie stálej a tým aj udržateľnej excelentnosti daných pracovísk. 
  • The Policy Support Facility, v preklade Zariadenie na podporu politiky, vykonáva najrôznejšie odborné poradenské aktivity, ktoré majú za cieľ zdokonaliť procesy vytvárania, zavádzania a vyhodnocovania politík národného a regionálneho výskumu a inovácií. 
  • Program podporuje lepší prístup excelentných výskumníkov a inovátorov k medzinárodným sieťam, čo im pomôže k hlbšej zaangažovanosti a prepojenosti na európskej alebo aj medzinárodnej úrovni. Príkladom takýchto aktivít je výzva Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST), ktorá spája výskumníkov a odborníkov z rôznych krajín.
  • V rámci zlepšenia spolupráce sa posilňuje administratívna a operačná kapacita medzinárodných sietí Národných kontaktných bodov

 

Aktuálne výzvy nájdete tu

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia