rozhovor Skúmanie pentakvarku môže priniesť pochopenie jadrových síl

— Zuzana Vitková

Vedci z CERNu objavili novú časticu – pentakvark. Čím je výnimočný a aké tajomstvá fyziky nám môže pomôcť odkryť? Pýtali sme sa profesora Branislava Sitára, ktorý bol niekoľko rokov viceprezidentom CERNu.

Skúmanie pentakvarku môže priniesť pochopenie jadrových síl

Tím experimentu LHCb, v rámci ktorého bol objavený pentakvark, zdroj fotografie CERN / LHCb Collaboration

Branislav Sitar foto Pavol Freso Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. bol niekoľko rokov viceprezidentom CERN, v súčasnosti je zástupcom SR v Rade CERN a vedúci Bratislavskej skupiny na experimente ALICE. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí ako vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.

Čo znamená objav pentakvarku pre fyziku a poznanie ako také?
Je to v prvom rade objav nového, exotického objektu. Pre fyziku je veľmi zaujímavé, aké má tento objekt vlastnosti a hlavne aké sily udržujú päť kvarkov pokope. Jeho skúmanie nám teda môže priniesť lepšie pochopenie jadrových síl.

Čím je špeciálny oproti iným novoobjaveným časticiam?
Z hľadiska terminológie je otázne, či pentakvark máme považovať za elementárnu časticu. V rámci Štandardného modelu za elementárne častice považujeme kvarky alebo elektróny.

Na druhej strane, časticami sú aj protóny či neutróny, ktoré sa skladajú z troch kvarkov, takže sa dajú považovať za zložené objekty.

Doteraz boli známe len dve kategórie častíc. Baryóny zložené z troch kvarkov a mezóny zložené z dvoch. Objav v CERNe k tomuto obrazu pridal objekt zložený z piatich kvarkov, ktorý doteraz nikdy nikto nenašiel.

Pripisujete tento objav vylepšenému Veľkému hadrónovému urýchľovaču (LHC)?
Objav pentakvarku bol urobený pomocou dát, ktoré boli v CERNe zozbierané v rokoch 2010-2012. Takýto objav je typické hľadanie ihly v kope sena, keďže sa jedná o veľmi zriedkavý úkaz.

Na nájdenie jedného pentakvarku sú potrebné miliardy zrážok v LHC. Preto fyzici potrebovali na „vydolovanie“ takéhoto vzácneho objektu roky veľmi namáhavej práce.

Vo vylepšenom LHC sa bude pokračovať v štúdiu vlastností pentakvarku a je veľmi dôležité, aby ho videli aj v iných experimentoch. To by znamenalo definitívne potvrdenie tohto významného objavu.

Aké ďalšie objavy môžeme podľa vás v LHC očakávať?
Experimenty na LHC produkujú desiatky až stovky veľmi dôležitých fyzikálnych výsledkov, ktoré publikujú najlepšie fyzikálne časopisy. Je to veľká studnica fyzikálneho poznania. Napríklad z objavu pentakvarku by mohli vyplývať objavy ďalších typov pentakvarkov.

Ak však máte na mysli „senzačné objavy“ ako bol napríklad Higgsov bozón, tie sa objavujú raz za desaťročia. To naozaj veľké, čo fyzici od LHC očakávajú, by bol objav tmavej hmoty. Astronómovia ju vo vesmíre „cítia“, ale stále nevieme čo to vlastne je.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia