Granty EHP a Nórska

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:

   

      •  Prispôsobenie sa zmene klímy
      •  Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
      •  Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity

          v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
      •  Zelené inovácie v priemysle
      •  Domáce a rodovo podmienené násilie
      •  Cezhraničná spolupráca
      •  Štipendijný program
      •  Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
      •  Fond pre mimovládne organizácie

     

Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

    

Aktuálne výzvy nájdete tu

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia