Bezpečná, čistá a efektívna energia

Bezpečná, čistá a efektívna energia

Klimatické zmeny, rastúci nedostatok zdrojov a čoraz vyššia energetická spotreba sú faktormi, ktoré závažne ovplyvňujú vývoj spoločnosti. Vybudovanie spoľahlivého, udržateľného a konkurencieschopného energetického systému je preto jednou z priorít Spoločenských výziev.


viac o programe

 

Nejadrovému energetickému výskumu bol na obdobie 2014-2020 pridelený rozpočet vo výške 5,9 bilióna eur. Výzva Bezpečná, čistá a efektívna energia je rozdelená do siedmich smerov a výskumných oblastí:

 

1. Znižovanie spotreby energie a uhlíkových stôp
2. Zásobovanie lacnou elektrinou s nízkymi emisiami uhlíka
3. Alternatívne palivá a mobilné zdroje energie
4. Jednotná inteligentná elektrická rozvodná sieť pre Európu
5. Nové znalosti a technológie
6. Účinné rozhodovanie a zapájanie verejnosti
7. Zavádzanie energetických inovácií a inovácií v informačných a komunikačných technológiach na trh

 

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia