Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT bol založený v roku 2008 ako prvá iniciatíva Európskej únie na podporu inovácií v Európe. Odvtedy slúži svojmu zámeru a skvalitňuje inovačné zázemie EÚ. V rámci svojich aktivít vytvára prostredie priaznivé pre inovácie, kde dochádza k spolupráci výskumníkov a rôznych odborníkov so zástupcami podnikov či verejnej správy.


viac o programe

 

Inštitút má tiež za úlohu prispieť k riešeniu spoločenských výziev v rámci Horizontu 2020. Na obdobie 2014-2020 mu preto bola na vykonávanie jeho aktivít súvisiacich s podporou inovácií v Európe pridelená suma 2,7 bilióna eur. 

 

Kľúčovou súčasťou EIT sú Znalostné a informačné spoločenstvá (ZIS), ktoré sú výsledkom združenia partnerov z vysokých škôl, výskumných pracovísk a podnikov. Vytvárajú tak prostredie založené na spolupráci, ktorej výstupom sú najrôznejšie inovácie. Dôkazom efektívnosti aktivít EIT a jeho Znalostných a informačných spoločenstiev je viac ako 100 startup-ov, ktoré spustili cez 400 produktov a služieb. 

 

V roku 2010 boli vytvorené prvé tri ZIS so zameraním na:

 

      •  klimatické zmeny (Klimatické ZIS),

      •  udržateľné energie (ZIS InoEnergie),

      •  informačnú a komunikačnú spoločnosť (ZIS IKTLab).

 

Počínajúc rokom 2014 bude spustených ďalších 5 ZIS:

 

      •  Inovácie pre zdravý životný štýl a aktívne starnutie (2014)

      •  Suroviny - udržateľný prieskum, ťažba, spracovanie a recyklovanie (2014)

      •  Výroba s pridanou hodnotou (2016)

      •  Potraviny pre budúcnosť - udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov až po spotrebiteľov (2016)

      •  Mestská mobilita (2018)

   

Aktuálne výzvy nájdete tu

   

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia