Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výzva sa zameriava na zabezpečenie udržateľnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre všetkých občanov Európy. Dôraz sa tu kladie na skvalitnenie prevencie, diagnostiky či samotnej liečby. Jedným z jej cieľov je tiež skvalitniť život seniorov, predĺžiť obdobie ich aktívnosti a samostatnosti, ako aj odskúšať a predviesť nové modely poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.


viac o programe

 

Dôraz je kladený na osobnejší charakter starostlivosti, či už zdravotnej alebo ošetrovateľskej, ale aj na koordináciu a podporu európskych a medzinárodných iniciatív v danej oblasti. Horizont 2020 bude tiež podporovať výskum a inovácie, ktoré majú za cieľ prispieť k skvalitneniu zdravia obyvateľov, ako aj prepojenie s informačnými a komunikačnými technológiami. 

 

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia