Nanotechnológie, inovatívne materiály, vyspelá výroba a spracovanie, biotechnológie

Nanotechnológie, inovatívne materiály, vyspelá výroba a spracovanie, biotechnológie

V rámci Vedúceho postavenia priemyslu budú v Horizonte 2020 podporované inovatívne technológie naprieč širokou škálou sektorov. Dôležité je zabezpečenie vedúceho postavenia Európskej únie na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu, ale aj rozvinutie európskych priemyselných schopností v kľúčových podporných technológiách (Key Enabling Technologies (KETs)).


viac o programe

 

Program pokrýva nasledovné oblasti:

 

1. Nanotechnológie - v tomto smere sa zvýši miera investíciíí do nanotechnológií, ktoré majú kľúčový dopad na viaceré oblasti. Nanotechnológie majú perspektívnu budúcnosť v rámci uplatnenia na rôznych trhoch a nové výrobky a služby vyvinuté v tomto odvetví by mali zlepšovať ľudské zdravie, zachovávať zdroje a napomáhať ochrane životného prostredia. 

 

2. Inovatívne materiály - podpora výskumu a vývoja nových, ale aj vylepšených materiálov je tiež podstatnou súčasťou aktivít sústredených v tejto sekcii. Pokročilé materiály s novými funkčnými vlastnosťami by mali navýšiť hodnotu už existujúcich produktov a služieb, no zároveň predstavujú základ pre ďalší udržateľný a systematický pokrok v prierezových technologických oblastiach.

 

3. Vyspelá výroba a spracovanie - výrobný sektor má svoj esenciálny význam pre novú, udržateľnú ekonomiku Európskej únie. V dôsledku toho sú potrebné inovácie a zdokonalenia technológií výroby a spracovania.

 

4. Biotechnológie - v tomto smere sa aktivity čiastkového programu budú plne sústreďovať na podporu biotechnologického výskumu, a to na niekoľkých rovinách.

 

Súčasťou programu bude aj využívanie zmluvných verejno-súkromných partnerstiev, a to najmä v súvislosti s kľúčovými podpornými technológiami. Konkrétne ide o nasledovné partnerstvá:

 

1. Energeticky úsporné budovy (EeB)
2. Továrne budúcnosti (FoF)
3. Udržateľný spracovateľský priemysel (SPIRE)

 

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

 

  

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia