Informačné a komunikačné technológie

Informačné a komunikačné technológie

Potenciál informačných a komunikačných technológií dnes predstavuje kľúčovú premennú v globálnom spoločenskom vývoji. Ich zdokonaľovanie stále nezadržateľne postupuje a rovnako aj ich význam. Táto evolúcia vytvára pre Európu nezanedbateľné príležitosti. Program bude preto podporovať všetky inovácie a súťaž naprieč širokým spektrom súkromných a verejných trhov a sektorov.


viac o programe

 

IKT sa vo svojich činnostiach bude zameriavať na dve hlavné výzvy, s ktorými sa Európa v tejto oblasti stretáva. Prvou je potreba udržať silnú základňu expertov v kľúčových technologických hodnotových reťazcoch a druhou je nevyhnutnosť rýchlejšieho transferu z excelentného výskumu na trh. 

 

Program nadväzuje na výskum, ktorý prebiehal pod 7.RP a v tejto nadväznosti je aj rozdelený na šesť okruhov, v ktorých budú prebiehať jeho aktivity:

 

1. Nová generácia súčastiek a systémov (A new generation of components and systems)
2. Pokroková výpočtová technika (Advanced Computing)
3. Budúci internet (Future Internet)
4. Technológie pre digitálny obsah a manažment informácií (Content technologies and                  information management)
5. Robotika (Robotics)
6. Mikro- a nanoelektronické technológie, fotonika (Micro- and nano-electronic technologies,      Photonics)

 

Aktuálne výzvy nájdete tu.

 

foto: Designed by Freepik

 
 

Filtrovanie obsahu

Zobraz možnosti

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia