V roku 2015 u nás vyrastú prvé univerzitné vedecké parky

Slovenská technická univerzita (STU) chce v Bratislave a v Trnave postaviť vedecké parky. Mali by otvoriť cestu k spolupráci vedy s priemyslom.

V roku 2015 u nás vyrastú prvé univerzitné vedecké parky

Ilustračná fotografia, zdroj: commons.wikimedia.com

Univerzitný vedecký park STU Bratislava bude mať dve centrá - jedno v Mlynskej doline a druhé v priestoroch STU na Radlinského ulici.

Pracovisko v Mlynskej doline sa má orientovať na výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky.

Druhé centrum sa zase zameria na moderné technológie - chémiu, priemyselné biotechnológie, životné prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb.

STU bude na projekte spolupracovať s Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied. Celkové výdavky predstavujú sumu vyše 42 mil. eur.

„Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím,“ vysvetľuje rektor STU Robert Redhammer.

V Trnave materiálové inžinierstvo

Toto však nie je jediná aktivita Slovenskej technickej univerzity. Ďalší vedecký park má vzniknúť zase v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MTF).

Výška investície do tohto parku je rovnaká ako v Bratislave. Väčšiu časť financovania pokryjú v oboch prípadoch štrukturálne fondy EÚ. Oba parky majú byť dokončené v rovnakom čase - do roku 2015.

Projekt vedeckého parku v Trnave je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.

„Spravili sme zásadný krok pre zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ,“ povedal dekan MTF Oliver Moravčík.

Projekt ocenil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Zároveň dúfa, že STU sa stane „vzorom aj pre ostatné vysoké školy pre budovanie takýchto úspešných projektov.“

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia