Bratislavské mosty kontroluje automatizovaný merací systém

— Martin Vančo

Posuny a deformácie mostov by mohol nepretržite sledovať automatizovaný monitorovací systém. Vyvíjajú ho študenti a vedci zo Slovenskej technickej univerzity a v súčasnosti ho testujú na mostoch Apollo a SNP.

Bratislavské mosty kontroluje automatizovaný merací systém

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, andrej

Mosty sú neoddeliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Pri ich prevádzke a pri zmenách teploty vzduchu  u konštrukcií dochádza k posunom, s ktorými sa po istú hranicu počíta. Dôležité je  ale včas zachytiť výraznejšie odchýlky a zabrániť tak problémom.

„Na Slovensku sa zatiaľ na meranie zmien na mostoch používajú klasické geodetické merania, ktoré sa opakujú niekoľkokrát v roku. Upozornia najmä na dlhodobé zmeny posunov vo vybraných bodoch mostnej konštrukcie. Tieto merania však nedokážu zachytiť okamžité vplyvy dopravnej premávky či zmeny teploty okolia, resp. konštrukcie,“ hovorí Imrich Lipták, doktorand na Katedre geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univezity.

Ďalším problémom týchto meraní je, že kým meranie spodnej stavby mosta je možné vykonávať aj počas premávky na moste, meranie na nosnej konštrukcii mosta si vyžaduje jej dočasné obmedzenie. Geodetické merania sa preto robia v nočných hodinách.
Študenti a vedci zo Stavebnej fakulty STU teraz vyvíjajú automatizovaný monitorovací systém, ktorý by mohol nepretržite sledovať posuny a deformácie mostov.

„Vyvíjame merací systém na nepretržitý monitoring posunov a deformácií mostov. Automatický merací systém sme testovali na Moste Apollo, momentálne prebiehajú testovacie merania na Moste SNP, a v príprave je overovanie podobného systému na Prístavnom moste,“ hovorí profesor Alojz Kopáčik, vedúci vývojového tímu a dekan Stavebnej fakulty STU.

Výhodou systému je, že umožňuje realizovať merania v relatívne krátkych časových intervaloch (aj v zlomkoch sekundy) a celý systém môže byť v prevádzke nepretržite v priebehu celého roka bez fyzického zásahu užívateľa.

Záujem má aj samospráva

Výskumný tím už monitoroval pohyby Mosta Apollo viacerými časovo synchronizovanými senzormi v nosnej konštrukcii a v hornej časti oblúka. Teraz meria na Moste SNP, kde je viacero senzorov umiestnených na nosnej konštrukcii mosta.

Monitoring na Moste Apollo preukázal významný vplyv zmeny teploty konštrukcie v priebehu dňa. Mostná konštrukcia vplyvom zmeny teploty mení svoju dĺžku. Najvýraznejšie zmeny sú zaznamenané počas neskorých popoludňajších hodín, čo môže byť spôsobené zvýšenou intenzitou dopravnej premávky na moste, ako aj ochladzovaním konštrukcie po západe Slnka, píše sa v krátkej štúdii, ktorá popisuje nový merací systém.

Na najväčších a moderných mostoch v Japonsku, Južnej Kórei, či v Hong-Kongu sú dnes obdobné automatizované meracie systémy inštalované už v okamihu výstavby. Využívajú rôzne typy senzorov na permanentné automatizované monitorovanie posunov a deformácií mostov. Niektoré merajú dokonca emisie a hluk.

V Bratislave beží automatizovaný merací systém zatiaľ v testovacej prevádzke, senzory zasielajú údaje do počítačov na fakulte a odborníci ich vyhodnocujú. O nasadení do praxe chce tím vedcov rokovať s vedením mesta Bratislava a s Národnou diaľničnou spoločnosťou.

„Bratislavské mosty denne zažívajú enormné záťažové dopravné situácie. Zavedenie automatizovaného meracieho systému na mostoch bude prínosom pre zlepšovanie dopravy v hlavnom meste. Monitorovací systém nám v časovej dennej osi zmapuje reálny záťažový stav mostných konštrukcií, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti, aj pri  vzniku neočakávaných situácií. Bratislavská samospráva je takejto iniciatíve študentov a zamestnancov Stavebnej fakulty STU naklonená,“ povedal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Vývoj systému a monitoring spomenutých dvoch mostov finančne podporili agentúry VEGA a APVV.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia