Materiálový výskum v Košiciach získa špičkovú infraštruktúru

— Martin Vančo

V Košiciach sa má postaviť podľa vedcov najlepšie vybavený výskumný ústav v oblasti materiálového výskumu v strednej Európe. PROMATECH bude mať nové laboratóriá napríklad pre nanotechnológie, elektrónovú mikroskopiu, progresívne zliatiny, polymérne materiály či práškovú metalurgiu.

Materiálový výskum v Košiciach získa špičkovú infraštruktúru

Ilustračná fotografia, Mesto Košice, zdroj: flickr.com, Sludge G

Hlavnou myšlienkou realizácie projektu PROMATECH bola absencia a potreba platformy na koordináciu v súčasnosti síce excelentných, ale značne rozptýlených výskumných a vývojových aktivít v oblasti progresívnych materiálov a technológií. Taktiež bolo potrebné skvalitniť infraštruktúru pre udržateľný a konkurencieschopný výskum.

V posledných rokoch sa síce investovalo mnoho financií do prístrojovej techniky a vybavení laboratórií, ale budovy zostávali v pôvodnom zlom stave.

Ústavy Slovenskej akadémie vied - Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav geotechniky v Košiciach a Ústav materiálov a mechaniky strojov v Bratislave - spolupracujú na projekte s dvoma košickými univerzitami - s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a s Technickou univerzitou v Košiciach.

V rámci projektu „vyrastú“ nové pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, v priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, v Parku Angelinum a v detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom.

Niektoré z dôležitých nových laboratórií sú Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek, Laboratórium magnetických vlastností, Laboratórium rastrovacích sondových mikroskopií, Nízkoteplotné nanolaboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie, Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie -prípravovňa vzoriek či Nízkoteplotné laboratórium.

41 laboratórií

„Budujeme alebo rekonštruujeme dohromady 41 laboratórií, čím výrazne posilníme našu výskumnú infraštruktúru,“ uviedol člen predsedníctva SAV profesor Ján Dusza, ktorý pôsobí na Ústave materiálového výskumu SAV.

PROMATECH zabezpečí vedcom aj niektoré nové unikátne technológie, ako je ultrarýchle spekanie. „Napríklad, pred vyše mesiacom sme dostali takú techniku, že materiál môžeme mikroskopom sledovať  aj opracovať na nano-úrovni, elektrónovým lúčom ho sledujeme, iónovým lúčom opracovávame,“ hovorí Dusza.

Pribudnú aj skúšobné stroje na meranie nano-tvrdosti za vysokých teplôt a fyzikálnych vlastností za ultranízkych teplôt.

„Mám taký dojem, že tak koncentrovane ako u nás v Košiciach nie je vybavený žiadny iný výskumný ústav v oblasti materiálového výskumu v strednej Európe. Vyzerá to veľmi dobre,“ dodáva Dusza.

Vedecký park by mal byť dokončený v júli 2015 a stáť bude približne 22 mil. eur. Na Watsonovej ulici počas ôsmich mesiacov už vyrástla hrubá stavba nového pavilónu.

„Celý objekt je železobetónový, budova má 7 nadzemných podlaží, s tým, že prvé nadzemné podlažie budú tvoriť seminárne miestnosti a technické zázemie, vrátane kotolne. Ostatné podlažia – druhé až siedme sú určené pre vedecké laboratóriá, kancelárie a na každom poschodí je aj sociálne zariadenie. V objekte, ktorý bude vykurovaný kotolňou, je plánovaný jeden osobný výťah. Laboratóriá budú klimatizované v zmysle potrieb prevádzkových  teplôt vedeckých pokusov a experimentálnych prác,“ uviedol Rastislav Pipek zo SAV, ktorý vykonáva stavebný dozor.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia