rozhovor Budúcnosťou je vytvoriť roboty, ktoré sa dokážu učiť

Frédérique Hazéová

Mozog je najdôležitejší a najkomplikovanejší orgán ľudského tela. Už celé desaťročia je výzvou a do určitej miery aj záhadou. Jeho tajomstvá sa nám totiž odhaľujú len postupne. S Gabrielou Andrejkovou z Ústavu informatiky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sme sa porozprávali o technológii, ktorú zástupcovia ústavu predstavili na Noci výskumníkov 2014 v Košiciach. Vďaka nej si návštevníci mohli vyskúšať silu svojej mysle.

Budúcnosťou je vytvoriť roboty, ktoré sa dokážu učiť

SImuláciu na počítači je možné ovládať silou ľudskej mysle, autor fotografie: Miron Kuzma

Čím je pre Vás mozog fascinujúci?
Mozog človeka váži 1,2 až 1,4 kilogramov, čo sú u 60 – 70 kg vážiaceho človeka asi 2% z jeho váhy . A tieto približne 2 percentá ovládajú celé telo, dávajú podnety k rozprávaniu, analyzujú, čo človek vidí, počuje, dávajú podnet k pohybu a tak ďalej. Veľa poznatkov o mozgu a jeho funkciách už bolo odhalených, ale stále je veľa nepreskúmaného.

V súčasnosti je už možné skúmať ako pracuje jeden neurón, ako aj jeho potenciál a vysielaný signál, avšak v oblasti výskumu spolupráce rôznych skupín neurónov je stále veľa neznámeho. Fascinuje ma ten potenciál ďalšieho skúmania a modelovania vlastností mozgu.

Na Noci výskumníkov 2014 ste spolu s kolegami prezentovali možnosť ovládania robota mozgom. Ako je možné, že človek také niečo dokáže?
Úplne ovládať robota svojím mozgom, je zatiaľ len snom človeka. My však vieme, že mozog vysiela elektromagnetické vlnenie, takže energia tohto vlnenia môže napríklad vplývať na rýchlosť chôdze robota, ak vlnenie vhodne prenášame do jeho konštrukcie.

Ako to vlastne celé funguje?
Na správne miesta na hlave skúmaného subjektu umiestnime elektródy, cez ktoré budeme odvádzať elektromagnetické signály do počítača. V počítači máme pripravený softvér, ktorý tieto signály spracuje a ich výsledky môžu byť prenášané ďalej.

Pomocou nich vieme simulovať pohyb nejakého objektu na monitore počítača, ale signály by mohli byť prenášané aj na robota. Ak sa subjekt silne sústredí, jeho mozog produkuje silnejší signál, vďaka čomu je ovládanie pohybu objektu oveľa lepšie.

Dajú sa tieto schopnosti mozgu využiť aj prakticky, v bežnom živote? Prípadne existujú také vyhliadky do budúcnosti?
Na tomto princípe je vytvorený prístroj Biofeedback, ktorý používajú psychológovia pri trénovaní sústredenosti u detí. Do popredia by som vyzdvihla to, že mozog človeka sa dokáže učiť a učenie môže byť ovplyvňované vonkajšími vplyvmi, ako napríklad práve trénovanie sústredenosti u Biofeedbacku.

Robot je väčšinou naprogramovaný na isté činnosti a nedokáže sa učiť. Prvý krok je vytvoriť také roboty, ktoré sa dokážu učiť z príkladov, prípadne pomocou našich mozgových signálov. Taký robot by bol cennejší, než robot, ktorý koná len podľa signálov.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia