V budove rozhlasu ocenili piatich slovenských vedcov

Frédérique Hazéová

V Bratislave ocenili vedcov v piatich kategóriách za ich prínos na poli vedy a inovácií. Hlavné ocenenie Vedec roka bolo udelené už osemnásty krát. Tento krát sa jeho hrdým držiteľom stal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV. Cenu získal za výskum v oblasti magnetických polí, vďaka ktorému bol na pôde SAV vyvinutý „plášť magnetickej neviditeľnosti“.

V budove rozhlasu ocenili piatich slovenských vedcov

Vedcom roka 2014 sa stal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV.

Podujatie Vedec roka SR sa koná s každoročnou pravidelnosťou už od roku 1997. Jeho cieľom je oceniť a vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu, ako aj ich výsledky a prínos. Jeho organizátormi sú Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Slávnostné odovzdávanie cien otvoril prezident Andrej Kiska, ktorý okrem iného vyzdvihol význam vedy pre spoločnosť. „Je to práve tvorivá práca vás ocenených a vašich kolegov, ktorá zásobuje spoločnosť na Slovensku poznaním a dáva jej možnosť rásť,“ oslovil vedcov Kiska. „Bez kvalitného výskumu by nebolo dobrých inovatívnych nápadov a riešení pre naše každodenné individuálne starosti, ale aj pre veľké a ťažké spoločenské výzvy a problémy,“ dodal prezident.

Veda potrebuje viac než len vedca roka
Každý z vedcov, ktorí si so sebou odniesli cenu vyrobenú špeciálne pre toto podujatie, prispel k riešeniu veľkých či praktických výziev v inej oblasti. Hlavný ocenený, Fedor Gömöry, stojí spolu so svojím tímom z Elektrotechnického ústavu SAV za výnimočným objavom, ktorý zaujal aj vedcov z NASA. Je ním magnetická neviditeľnosť.

Ich „neviditeľný plášť“ predstavuje malý objekt, ktorý detektory magnetického poľa nevidia. Do neho sa dá vložiť predmet, ktorý zostane takisto magneticky neviditeľný. V súčasnosti chcú vedci zistiť, ako by toto prostredie vplývalo na živý organizmus, konkrétne myši.

Podľa predsedníčky hodnotiacej komisie Evy Májkovej, bolo tento rok rozhodnutie o víťazoch vecné a prijaté so všeobecným súhlasom. Víťaz ročníka Fedor Gömöry pri svojom ďakovnom prejave upozornil na druhú stránku súperenia vo vede: „Je to fajn, cítiť sa ako víťaz v nejakej súťaži o vedca roka, ale chcem upozorniť, že existuje jedna oveľa dôležitejšia súťaž pre slovenskú vedu. A to je súťaž o granty Agentúry na podporu výskumu a vývoja.“

Budúcnosť slovenskej vedy je podľa neho omnoho dôležitejšia ako súťaž o najlepšieho vedca. Udeľovanie grantov by malo byť transparentné a spravodlivé, nové dobré myšlienky by mali byť podporované častejšie a na to by mal byť k dispozícií aj dostatok financií. Len tak totiž môže podľa Gömöryho vedecké bádanie bez prekážok napredovať.

Od experimentálnej onkológie po technológiu vodného prúdu
Ocenenia boli odovzdávané aj v ďalších štyroch kategóriách. Vedkyňou roka 2014 sa stala Lucia Kučerová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Kučerová je vedúcou kolektívu vedcov, ktorý skúma vlastnosti nádorových kmeňových buniek a zameriava sa na bunkovú terapiu agresívnych ľudských metastatických nádorov. Výsledky jej výskumu by mohli prispieť k dosiahnutiu dlhodobého vyliečenia istého typu nádorového ochorenia. 

Titul Osobnosť roka v oblasti technológií 2014 získal Sergej Hloch z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu. Ocenenie mu tiež bolo udelené vďaka mimoriadnemu prínosu pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.

Osobnosťou roka v programoch EÚ 2014 sa stal odborník v oblasti biofyziky a biofotoniky Pavol Miškovský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dôvodom jeho ocenenia bol okrem iného významný podiel na príprave a koordinácii projektu 7.RP pod názvom Fostering excellence in multiscale cell imaging.

Mladou osobnosťou vedy sa za minulý rok stal Ľubomír Švorc zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý za svoj úspech ďakoval aj študentom, s ktorými spolupracuje na viacerých projektoch a pomáha im realizovať ich nápady. Ocenený bol okrem významnej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti aj za využitie nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze. Vďaka tomu sa môžeme dozvedieť napríklad aj to, koľko kofeínu naša káva presne obsahuje.

Jedným z hlavných cieľov podujatia, je ukázať verejnosti význam výskumu, ktorý sa tu na Slovensku odohráva. „Verím, že súťaž Vedec roka prispeje k tomu, aby slovenská spoločnosť viac vnímala vedu a výskum ako nevyhnutnú podmienku svojej úspešnej existencie a ďalšieho rozvoja. Aby vnímala, že pre vyspelú európsku spoločnosť je podpora vedy povinnosť, nie možnosť,“ zdôraznila predsedníčka komisie Eva Májková.

Práve pre to, aby ste ocenených výskumníkov mohli bližšie spoznať aj vy, sa najbližších dňoch môžete tešiť na rozhovory s jednotlivými vedcami. Zatiaľ si môžete pozrieť krátku videovizitku Vedca roka 2014. 


zdroj: youtube.com/CVTI SR

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia