Milá slovenská veda, do nového roka ti prajeme...

— Frédérique Hazéová

Starý rok sa chýli ku koncu a my vám už tradične prinášame želania našich vedcov pre slovenskú vedu. Čo jej prajú do nového roka, v čo dúfajú a ako vidia jej budúcnosť?

Milá slovenská veda, do nového roka ti prajeme...

Ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com/nosheep

SITAR Branislav foto Pavol FresoSlovenskej vede želám v roku 2017 veľa dobrých nových ideí. Želám jej tiež výrazné zníženie byrokracie pri písaní a realizácii projektov, pri objednávaní zariadení a materiálu na vedecký výskum. Mojim prianím je, aby sa podporoval základný výskum hlavne v rámci medzinárodnej spolupráce. Želám slovenskej vede podporu výskumu v tých oblastiach, v ktorých vieme byť konkurencieschopní na svetovej úrovni a ktorý prinesie spoločnosti viditeľný úžitok.
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., vedúci Bratislavskej skupiny na experimente ALICE, CERN

HERETIK AntonPrajem slovenskej vede, aby sa ďalej rozvíjala primerane miere HDP, ktorú vláda dáva na vedu a školstvo a aby všetci nadaní mladí vedci a doktorandi neodišli za lepším do zahraničia. A špeciálne psychológii? Pred mnohými rokmi dostal Damán Kováč, vtedy riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie obežník z prezídia SAV s otázkou „Aké objavy urobil Váš ústav v uplynulom roku?“ Údajne odpovedal: „Objavy v psychológii sa robia raz za 100 rokov. V minulom roku na náš ústav žiaden nepripadá.“ Čo dodať? Nechajte vedcov ako základného, tak aj aplikovaného výskumu v pokoji pracovať. Iste to väčšina z nich nerobí ani pre slávu, ani pre peniaze...
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., Katedra psychológie FiF Univerzity Komenského

VRSANSKY Peter kto je kto SAVPrajem si stále nové výzvy pre rok 2017, aby naša veda bola v pozícii, v ktorej iba rozdáva. Aby rozdávala radosť z pravdy, slobodu zo zachránených lesov, kvalitu života nových nápadov, finančnú zabezpečenosť pochádzajúcu z nových technológii a fyzickú bezpečnosť moderných obranných systémov. Aby teda nemusela stále iba žiadať a čakať na svoje existenčné potreby. Aby vedci boli oporami svojich rodín, detí aj rodičov. Aby naši vedci boli detskými vzormi. To je možné iba ak sa budeme cítiť tu u nás, aspoň v roku 2017, dobre. Pre vedca to znamená neustále byť niekde, kde ešte nebol, aj keď je to v skúmavke.
Mgr. Peter Vršanský, PhD., Ústav vied o Zemi SAV

SCHMIDT MarosNašej vede v roku 2017 prajem, aby dokázala prepájať racionálne s vysnívaným, fakty s náhodami a poriadok s improvizáciou. Prajem vedcom, aby mali obrovskú radosť z práce a poriadnu rezonanciu v spoločnosti, aby sa aj vďaka nim o Slovensku začalo v zahraničí konečne hovoriť ako o parádnej krajine.
Mgr. art. Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu

kozar jozefSlovenskej vede prajem veľa úspechov a silnú podporu najmä tu doma na Slovensku. Pretože v súčasnosti sa mi zdá, že oveľa väčšia podpora a uznanie prichádza práve zo zahraničia. Doma akoby nemala spoločnosť záujem o odvetvie vzdelávania a vedy, čo sa neskôr určite odzrkadlí na našej budúcnosti. Do nového roka 2017 prajem všetkým, ktorí vo vede a výskume pôsobia, aby sa im podarilo zrealizovať čo najviac zo svojich cieľov a zámerov. Taktiež prajem čo najviac zrealizovaných projektov a aby čo najmenej talentov bolo okolnosťami nútených odchádzať mimo túto krajinu. 
Jozef Kozár, PhD., planetárny vedec a systémový inžinier, Mars Systems Laboratory

PANGALLO DomenicoSlovenská veda potrebuje toľko vecí, aby bola trošku „dospelejšia“. Kľúčovým bodom je podľa mňa spolupráca, napríklad medzi základným a aplikovaným výskumom, keďže nevieme dobre aplikovať náš základný potenciál. Spolupráca medzi odbormi, kde na niektoré problematiky, ako je napríklad ochrana kultúrneho dedičstva pred biodeterioráciou, treba multidisciplinárne stratégie, ktoré môžu spoločne pokryť humanitné, fyzikálno-chemické a biologické vedy. Spolupráca medzi skúsenými a mladými vedcami, keďže sa veľa hovorí o mladých, ale de facto sa skoro nič nerobí. Treba sa starať, aby dobrí mladí vedci zostali na Slovensku a mali radi svoju prácu. Nemusíme lákať vedcov, ktorí sú vonku, aby sa vrátili, ale aby neodišli preč zo zúfalstva. A dôležitá je tiež spolupráca medzi vedcami a učiteľmi. Ak nevieme vzdelať naše deti, aby mali o vedu záujem, naša spoločnosť bude voči nej stále apatická. Vedu treba jednoducho popularizovať a keďže to my vedci asi nevieme, sú potrební popularizátori, ktorí vedia vysvetliť to čaro, ktoré veda ukrýva. Ale všetko toto je bez politickej vôle veľmi ťažké dosiahnuť. Problémom nie sú peniaze, ale ľudia.
Dr. Domenico Pangallo, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV

FURDOVA AdrianaDo ďalšieho roka by som našej vede chcela zaželať, aby bola ešte aktívnejšia ako v tom predchádzajúcom. Aby to s ňou entuziastickí vedci, ktorí sa jej na Slovensku venujú, nikdy nevzdali. Aby ju šírili medzi ľudí, aby sa o nej diskutovalo a aby ich spájala, pretože aj to ju posúva dopredu. Všetky problémy, ktorým musí čeliť, sú zdolateľné, ak sa pár šikovných ľudí rozhodne zrealizovať svoje nápady. Neposúvajú tým dopredu len seba. Každý jeden ich úspech, akokoľvek malý sa môže zdať, je pre ňu dôležitý. Verím, že aj v roku 2017 ich bude veľa, nielen malých, ale aj tých väčších a najväčších.
Adriana Furdová, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

FINDOR AndrejSlovenským vedkyniam a vedcom želám, aby sa mohli vo väčšej miere zapájať do rozhodovacieho procesu, v ktorom sa vytvárajú kritériá na hodnotenie ich práce. K tomu budú potrebovať nevyhnutnú dávku sebareflexie svojej vlastnej práce a bazálnu otvorenosť voči rozdielnym skúsenostiam ich kolegov a kolegýň z iných vedeckých disciplín.
Andrej Findor, PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK

SZOLCSANYI PeterVedcom želám veľa nových nápadov, férové a slušné financovanie, kompetentného ministra, a väčší záujem verejnosti o ich výsledky.
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., Oddelenie organickej chémie FCHPT STU

 

 

Bernatova Iveta kto je kto SAVSlovenskej vede a vedcom by som do nového roku priala viac podpory od ľudí, ktorí o smerovaní a financovaní vedy rozhodujú, veľa dobrých, vzrušujúcich nápadov a veľa šťastia pri získavaní európskych projektov. SAV prajem, aby sa konečne úspešne transformovala za rovnakých podmienok, ako sa mohli transformovať vysoké školy. Vysokým školám by som chcela zaželať veľa kvalitných, motivovaných študentov, prichádzajúcich z kvalitných stredných škôl. Lebo školstvo a veda sú spojené nádoby. 
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. zástupkyňa riaditeľky, predsedníčka VR, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

LASTICOVA BarbaraSlovenskej vede želám predovšetkým lepšie podmienky na „robenie vedy“ a menej zaoberania sa samou sebou a existenčnými otázkami :)
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka, ÚVSK SAV

 

 

Rychtarikova MonikaSlovenským vedcom by som chcela popriať, aby pri svojej práci prežívali skutočne hlbokú vnútornú radosť prameniacu z kvalitného výskumu a dobrých medziľudských vzťahov. Veľmi by som si priala, aby slovenskú vedu neohrozila žiadna ideológia alebo rôzne bodovacie hodnotenia, ktoré by ju mohli zviesť na cestu povrchnej kvantity a odklonenia sa od prvotného cieľa, ktorým je objavovanie nových vecí a šírenie pravdivého poznania. Dôležitejšie, než množstvo publikácií sú práve tie, hoci i drobné pravdivé objavy a priateľstvá, ktoré počas cesty za poznaním neustále vznikajú. Nielen vedomosti, ale práve tá dobroprajnosť a súdržnosť sú v súčasnom extrémne súťaživom prostredí vedeckej práce mimoriadne dôležité. Mojim veľmi osobným želaním je, aby slovenskí vedci doma a v zahraničí cítili túto spolupatričnosť. Nie je v tom žiadny nacionalizmus. Vyplýva to z nezištnej lásky. Slovenskí vedci a profesori, ktorí už z akéhokoľvek dôvodu žijú v zahraničí totiž nemusia prísť fyzicky žiť na Slovensko na to, aby slovenskej vede a vzdelaniu pomohli. Je dôležité, aby cítili tú veľmi prirodzenú vďačnosť a zodpovednosť k svojej krajine, podobne ako k svojej rodine, ktorá ich vychovala a dala im vzdelanie. Rovnako dôležitá je však i otvorenosť a priateľský postoj domácich. Veľmi by som si priala, aby slovenská veda prosperovala práve vďaka tomuto vzájomnému rešpektu, aby sme si navzájom pomáhali, pretože sa môžeme obojstranne nesmierne obohatiť. V jednote sa skrýva tá sila, ktorú slovenská veda veľmi potrebuje. Do roku 2017 prajem všetkým veľa trpezlivosti a lásky.
doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU a vedkyňa roka 2015

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia